Slovník doporučuje: dovolená na Jamajceanglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Výsledek překladu „astigmatizmus“

Slovník cizích slov

astigmatizmus — 1. porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky; refrakční vada oka, při níž vlivem nestejného zakřivení lomivých struktur oka (obv. rohovky, méně často čočky) dochází k poruše vidění. Světelné paprsky nedopadají na sítnici rovnoměrně, a proto nejsou pozorované předměty vnímány stejně ostře. Při zobrazení bodu ležícího mimo osu prochází úzký svazek paprsků čočkou šikmo, vlnoplocha za čočkou není kulová (má různé poloměry křivosti), vznikají dva ostré obrazy bodu ve tvaru dvou navzájem kolmých úseček, v jiných rovinách je obrazem bodu neostrá ploška. Vadu je možné upravit brýlemi s cylindrickými čočkami. Srov. hypermetropie, myopie; 2. chyba optické zobrazovací soustavy; zobrazení bodů ve formě úseček

  • astigmatizmusastigmatism (n:)

nalezeno 1 výrazů

Stránka 1/1