anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Výsledek překladu „figura“

Slovník cizích slov

figura — 1. postava; 2. uměle zhotovená postava; 3. vzorec, obrazec; 4. prostředek básnického stylu spočívající v seskupování slov nebo vět, přičemž se slovní význam nemění; 5. krátký hudební útvar zdobící melodii

  • figural — figurální (adj:)
  • figurate — figurativní (adj:)
  • figuration — zpodobení (n:)
  • figurative — obrazný
  • figuratively — obrazně (adv:)

nalezeno 5 výrazů

Stránka 1/1