anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Výsledek překladu „interna“

Slovník cizích slov

interna — vnitřní lékařství; interní oddělení nemocnice

 • internal — tuzemský (adj:)
 • internal — interní
 • internal — vnitřní
 • internal audit — vnitřní audit ([eko.])
 • internal drain — vnitřní drén (hráze) ([eko.])
 • internal environment — vnitřní prostředí ([eko.])
 • internal model principle — princip vnitřního modelu
 • internal permit trading — vnitřní obchod s povoleními ([eko.])
 • internal Respiration — vnitřní respirace ([eko.])
 • internal water — vnitřní voda ([eko.])
 • internalisation — internalizace (n:)
 • internalise — přijmout za vlastní (adj:)
 • internalise — internalizovat (v:)
 • internalization — internalizace (n:)
 • internalize — přijmout za vlastní (adj:)

nalezeno 75 výrazů

Stránka 1/5