anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Výsledek překladu „soil“

 • soil — půda
 • soil — fekálie
 • soil — zemina
 • soil — humus
 • soil — hnůj
 • soil — špína
 • soil — půdní
 • soil association — půdní asociace ([eko.])
 • soil conservation — zachování půdy ([eko.])
 • soil conservation measure — protierozní opatření ([eko.])
 • soil erosion — eroze půdy ([eko.])
 • soil filter — půdní filtr ([eko.])
 • soil fungistasis — půdní fungistáze ([eko.])
 • soil horizon — půdní horizont ([eko.])
 • soil hydromorphia — hydromorfismus půdy ([eko.])

nalezeno 34 výrazů

Stránka 1/3