anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Výsledek překladu „maximum“

Slovník cizích slov

maximum — největší hodnota, největší množství; nejvyšší bod, vrchol

 • maximum — maximum, nejvyšší míra (n:)
 • maximum — maximum (n:)
 • Maximum Achievable Contro — technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT) ([eko.])
 • maximum allowable concent — NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě) ([eko.])
 • maximum allowable concent — nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK) ([eko.])
 • maximum allowable limitin — MLV nejvyšší mezná hodnota (angl.) ([eko.])
 • maximum allowable limitin — MGW nejvyšší mezná hodnota (něm.) ([eko.])
 • maximum allowable pestici — nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu ([eko.])
 • maximum allowable waste w — nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody ([eko.])
 • Maximum Efficiency Recove — obnova maximální efektivnosti ([eko.])
 • maximum limiting value (M — NMH nejvyšší mezná hodnota ([eko.])
 • maximum limiting value (M — nejvyšší mezná hodnota (NMH) ([eko.])
 • maximum load — nosnost
 • maximum net-present-value — kritérium maximální čisté současné hodnoty ([eko.])
 • maximum pesticide residue — maximální limit reziduí pesticidů ([eko.])

nalezeno 21 výrazů

Stránka 1/2