anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Výsledek překladu „ill“

 • ill-gotten — nečestně získaný
 • ill-gotten — neprávem nabytý
 • ill-mannered — nezpůsobný
 • ill-nature — potměšilost
 • ill-natured — potměšilý
 • ill-naturedly — potměšile
 • ill-naturedness — potměšilost
 • ill-suited — nepatřičný
 • ill-tempered — nevrlý
 • ill-tempered — mrzutý
 • ill-treat — zacházet špatně
 • ill-treatment — špatné zacházení
 • illation — dedukce (n:)
 • illative — deduktivní (adj:)
 • illegal — ilegální (adj:)

nalezeno 121 výrazů

Stránka 2/9