anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Výsledek překladu „anti“

 • anticipation — anticipace (n:)
 • anticipation — očekávání (n:)
 • anticipative — očekávající (adj:)
 • anticipatory — anticipační (adj:)
 • anticipatory — předběžný (adj:)
 • anticipatory compliance. — anticipační vyhovění ([eko.])
 • anticipatory policy respo — reakce anticipačními opatřeními ([eko.])
 • anticlerical — protiklerikální (adj:)
 • anticlimax — vystřízlivění
 • anticlimax — rozčarování
 • anticline — antiklinála (n:)
 • anticlockwise — proti směru hodinových ručiček
 • anticoagulant — antikoagulant
 • anticoagulative — antikoagulační (adj:)
 • anticoincident — neshodný

nalezeno 238 výrazů

Stránka 5/16