anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Výsledek překladu „civi“

 • civic — občanský
 • civics — občanská výchova
 • civics — občanská nauka
 • civil — soukromoprávní (adj:)
 • civil — zdvořilý
 • civil — civilní
 • civil — občanský
 • Civil Air Patrol — dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví
 • civil case — soukromá pře ([eko.])
 • Civil code — Občanský zákoník
 • civil disobedience — občanská neposlušnost
 • civil engineer — stavební inženýr
 • civil engineering — stavebnictví (n:)
 • civil engineering — stavební inženýrství
 • civil law — civilní právo

nalezeno 38 výrazů

Stránka 1/3