anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Slovník cizích slov - co je HBs

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

HBs

  • hemoglobin S HBsAg - angl. zkr. povrchový antigen viru HBV (srov. hepatitida B), tzv. australský antigen, který se vyskytuje na obalu virové částice. Jeho přítomnost v krvi svědčí o onemocnění (akutním, popř. i chronickém), event. o nosičství. Obsahuje tři proteiny z jednoho genu s různou translací. Je přítomen v krvi při akutní i chronické infekci. Anti-HBs jsou známkou překonané infekce, pozitivní jsou rovněž po očkování. Existují ještě další antigeny viru HBV (HBcAg, HBeAg) a též protilátky proti nim (antiHbs,c,e). Jejich vyšetření patří k podrobnějším vyšetřením u hepatitidy B (hepatitis B surface antigen)

celkem 21796 cizích slov