anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Slovník cizích slov - co je ortofotomapa

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

ortofotomapa

  • Ortofotomapa reálne a neskreslene odráža skutočnú situáciu územia.Umožňuje porovnanie vektorových údajov so skutočnosťou.Jej základom je letecké snímkovanie a následné spracovanie leteckých snímkov geodetickými metódami.Ortofotomapa sa pri súčasnom nástupe rýchlej a kapacitne silnej výpočtovej technike stáva základnou vrstvou každého moderného GIS (geodetický informačný systém).

celkem 21796 cizích slov