anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Slovník cizích slov - co je peptidy

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

peptidy

  • peptidy [-ty-, řec.], org. látky obsahující aminokys. vázané tzv. peptidovou vazbou, -CO-NH-. Jsou převážně produkty metabolismu aminokys. a bílkovin. Podle počtu vázaných aminokys. se p. dělí na dipeptidy, tripeptidy, tetrapeptidy až polypeptidy. Horní hranice relat. molek. hm. polypeptidů je přibližně 5 000, nad ni se p. řadí již mezi bílkoviny. Mnohé p. lze získat hydrolýzou bílkovin, některé nižší p. se připravují synteticky.

celkem 21796 cizích slov