anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Slovník cizích slov - co je polární látky

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

polární látky

  • Výklad hesla polární látky - látky, v jejichž molekulách je nerovnoměrně rozdělen elektrický náboj, lze tedy v molekule rozlišit kladnou a zápornou oblast (pól). Kladné a záporné póly takových molekul se proto přitahují. Biologicky nejvýznamnější p. látkou je voda, z praktického hlediska jsou tedy p. látky dobře rozpustné ve vodě (hydrofilní). Z organických látek jsou polární např. karboxylové kyseliny či alkoholy. Naproti tomu nepolární (tj. také nerozpustné ve vodě) jsou např. uhlovodíky, tuky či vosky. Nepolární cizorodé látky (jedy aj.) se v organismu hromadí opět v nepolárním prostředí, tj. zejm. v tukové tkáni. Pro vyloučení nepolární látky z organismu je třeba ji učinit alespoň částečně polární, např. připojením hydroxylové skupiny, na niž pak lze navázat další, silně polární látku (např. glukuronovou kyselinu), srov. cytochromy P 450. Typicky nepolární jsou celková anestetika, pro jejichž účinek je větš. nezbytná afinita k lipidům nervové soustavy

celkem 21796 cizích slov