Slovník doporučuje: dovolená v Indii



anglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Slovník cizích slov - co je sylabotonizmus

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

sylabotonizmus

  • princip uspořádání verše na základě pravidelného střídání přízvučných a nepřízvučných slabik v řadách o stejném počtu slabik

celkem 21796 cizích slov