Slovník doporučuje: dovolená v Indiianglicko-český česko-anglický slovník cizích slov překladač nové!

Slovník cizích slov - co je van der Waalsovy síly

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

van der Waalsovy síly

  • 1.van der Waalsovy síly - přitažlivé či odpudivé interakce mezi atomy a molekulami, které jsou odlišné od vlastní chemické (kovalentní) vazby. Tyto interakce vznikají např. na podkladě vzájemného působení nábojů nebo naopak nepolárních úseků molekul. Ve srovnání s kovalentní vazbou jsou slabé, ale mají značný význam ve stavbě a struktuře některých biologicky významných látek, např. bílkovin. Mutace genu a následná záměna jedné aminokyseliny za druhou může narušit tyto interakce, což často poškodí strukturu a funkci bílkoviny, např. enzymu. Srov. vodíkové můstky
  • 2.van der Waalsovy síly, síly nevazebné interakce elektroneutrálních atomů nebo molekul: interakce mezi dvěma permanentními dipóly, interakce permanentního s indukovaným dipólem a interakce disperzní (interakce fluktuujících dipólových momentů). Potenciál v. d. W. s. ubývá s šestou mocninou vzdálenosti. Jsou příčinou např. odchylného chování reálných a ideálních plynů. Van der Waalsovy síly jsou hlavním případem mezimolekulových sil.

celkem 21796 cizích slov